Det Europæiske Hus

Indsats for de mest udsatte mennesker til at kunne leve et liv i samspil med andre!

Foreningens formål er almennyttigt ved gennem socialt, kulturelt og andet arbejde på nationalt og internationalt plan, at virke for integration af de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund, således at disse får mulighed for at opnå en aktiv livskvalitet som alternativ til anbringelse på institutioner.