DEH arbejder med FNs Verdensmål

I 2019 gør DEH en ekstra indsats for at omsætte FNs Verdensmål til praktisk handling i Danmark.

Verdensmålene bliver i de kommende år mere og mere fremtrædende i samfundsdebatten om at skabe en bæredygtig fremtid. Men diskussionen er oftest meget abstrakt og foregår blandt unge og voksne med en solid dansk middelklassebaggrund. DEH mener, at det er vigtigt at inddrage børn og unge med andre forudsætninger, f.eks. minoritetsbaggrund, handicap, sårbar familiebaggrund osv. Derfor vil vi i 2019 iværksætte en forløb, hvor vi inddrager disse grupper i en for dem relevant konkretisering Verdensmålene, således, at de får baggrund og forståelse for vigtigheden af bæredygtighed og for at tage del i samfundsdebatten.

Selvom det aldrig har været meningen, er bæredygtighed mere og mere er afgrænset til miljø og til dels økonomi. Men social bæredygtighed er på en eller anden måde gledet ud af ligningen. Det er kun en mindre del i byudvikling. Og det dur ikke, hvis vi skal arbejde konkret Verdensmålene for en bæredygtig udvikling og fremme demokrati og menneskerettigheder for alle. Derfor er denne aktivitets formål at advokere for verdensmålene og bæredygtighed i almindelighed og at sætte fokus på social bæredygtighed i særdeleshed – og hvordan vi som foreninger kan arbejde konkret for dette i form af inklusion. Dette skal gennem at inddrage børn og unge med særlige forudsætninger i at få en livsoplevelse af sammenhæng omkring Verdensmålene. 

Mere information: post@europeanhouse.org

Læs mere her