Header Image - DET EUROPÆISKE HUS

Monthly Archives

3 Articles

Hviderusland Agenda 50 Project Belarus

by henrik haubro 0 Comments

Materialet blev udarbejdet inden for rammerne af kampagnen “Agenda 50”, støttet af Den Europæiske Union. Agenda 50-kampagnen gennemføres med støtte fra Den Europæiske Union i partnerskab med Fundacja TUS (Polen) og Det Europæiske Hus (Danmark). Kontoret for Handicappedes Rettigheder, Det Internationale Konsortium EuroBelarus and Centret for Europæisk Transformation er involveret i gennemførelsen af kampagnen i Belarus.

12/15/2018 | Inclusive | Evgenia Burshtyn, EuroBelarus

“Agenda 50” i Hviderusland: fra strategier til handling

Foto: Information Service Eurobelarus

Deltagerne i Agenda 50-kampagnen fra fem pilotbyer drøftede resultaterne med at oprette lokale dagsordener til gennemførelse af konventionen om handicappedes rettigheder.

Ny erfaring – nye muligheder

Et netværksmøde mellem deltagerne i Agenda 50-kampagnen med det formål at gennemføre konventionen om handicappedes rettigheder på lokalt plan fandt sted i Ratomka nær Minsk. Repræsentanter for Stolbtsy, Stolin, Shchuchin, Bobruisk og Volozhin havde noget at diskutere og dele med deres kolleger. Gæsterne fra Stolin havde opnået succes med at forstå konventionens opgaver og de mål, der var nødvendige for gennemførelsen af den lokale handlingsplan, og så kunne deltagerene fra Stolbtsy ikke blot prale af deres egen dagsorden, men også at den allerede var underskrevet. Men på hvilket stadium koordinatorerne for oprettelsen af dagsordener er, har de alle stadig meget arbejde at gøre.

Deltagere. Foto: Information Service Eurobelarus

Som repræsentanten for det non-profit-organisationen Det Europæiske Hus (Danmark), Lene Petersen, bemærkede at destørre pilotbyer, var det ikke let at samle alle organisationer, der beskæftiger sig med handicappedes problem med henblik på at udvikle en samletstrategi. Deltagerne lykkedes imidlertid at oprette lokale dagsordener, som efterfølgende skulle blive et levende instrument til realisering af handicappedes rettigheder.

Lene Petersen. Foto: Information Service Eurobelarus

Under mødet talte repræsentanter forhver by om de problemer, de var involveret i, studerede, og identificerede under kampagne forløbet. I Stolin har de f.eks. været opmærksomme på beskæftigelsen af ​​handicappede, deres uafhængige liv, det barrierefrie miljø,samt manglen på kvalificeret personale, der arbejder med handicappede.

Faktiske problemer for kampagnen var også manglen på et barrierefrit miljø og manglende bevidsthed om handicappede om deres rettigheder. I Shchuchin behandlede de problemerne med lav socialisering og beskæftigelse af handicappede, manglen på social taxa og utilstrækkelig udvendig og gårdspladsbelysning.

Repræsentanter for Volozhin kæmpede mod diskrimination af børn med handicap i uddannelsesinstitutioner, sociale fordomme, arbejdsgiverorganisationers frygt, mangel på reparation og vedligeholdelse af rehabiliteringscentre faciliteter. Og i Bobruisk forsøgte de at løse sådanne problemer som  isolering og en afhængig holdning hos mennesker med handicap, samt ulighed i opfattelsen af ​​mennesker uden handicap

På anmodning af coaches fra TUSFoundation (Polen) Peter Todys og Malgorzati Peretyatkovich beskrev deltagerneigen de mål og handlinger, de havde brug for for at løse ift de ovenforbeskrevne problemer.

Europæiske principper i Belarus – virkelighed

Under mødet gav deltagerne i “Agenda 50” kampagnen deres indtryk af studiebesøget til Danmark, der fandt sted fra 30. september til 6.oktober i år. Organisator var DEH.

Gæsterne fra Hviderusland besøgte Ministeriet for Børns Anliggender og Sociale Anliggender; DH som en paraplyorganisation, der samler initiativer, som arbejder med handicappede; Dansk Institut for Menneskerettigheder; Bornholm’ kommune og deres aktiviter for personer med handicap; og STAR.

Anastasia Melnikova
Alle fotos: Information Service Eurobelarus

Anastasia Melnikova, chef for Stolbtsy social center fortalte omde grundlæggende principper for at arbejde med handicappede i Danmark. Denførste af disse er princippet om ‘sektoransvar’. Deri ligger, at alle sektorerer ansvarlige for at sikre, at tilbudene til personer med handicap fungerer normalt.Princippet om ‘lige muligheder’ giver mulighed for at yde bistand til hverperson for fuldt ud at frigøre sit potentiale. Den personlige orientering ogalle former for støtte og bistand til handicappede bestemmes af’kompensationsprincippet’. Endelig ‘solidaritetsprincippet’, at hvis en personikke har tilstrækkelige midler til visse sociale ydelser, støtter staten disse.

Under besøget i hver organisation bemærkede vi for os selv nogle særegenheder. Det var vigtigt for mig, at hovedopgaven er at maksimere inddragelsen af ​​handicappede på arbejdsmarkedet, – sagde Anastasia Melnikova. – Hver kommune har et råd om handicapspørgsmål, og det er ikke et formelt organ: det træffer beslutninger og giver dem til parlamentet til overvejelse. Arbejdet med handicap er “bottom up” og ikke omvendt, som vi har.

Anastasia Melnikova indrømmede, at Hviderusland var vant til at arbejde på en helt anden måde. For eksempel kræver vores myndigheder klare statistikker over antallet af handicappede i regionen for hver gruppe, køn og så videre. Og i Danmark er sådanne statistikker ikke opbevaret, det er simpelthen ikke nødvendigt – og det var meget overrasket over de belarussiske kolleger.

Anastasia bemærkede også, at der i Danmark anvendes en individuel tilgang til hver person med handicap. Der lægges stor vægt på, at alle gør deres til at inklusion lykkes. Og problemer relateret til handicap løses i Danmark med deltagelse af mennesker med handicap.

– Jeg har arbejdet i Belarus i 20 år. I alle disse år fortæller man mig konstant: “Vi kan ikke gøre hvad I gør, det er science fiction.” Men I gør det allerede, og hvad I har opnået fortjener respekt, “kommenterede Lene Petersen. – Ideen om studieturen til Danmark var at vise hele ‘kæden’ fra konventionen til dens praktiske gennemførelse på lokalt niveau. Alle kommuner er ansvarlige for at træffe beslutninger om eventuelle handicapspørgsmål. Alle har skabt deres lokale dagsordener, handicappolitik, som adskiller sig fra hinanden, fordi de alle hver for sig er afhængige af egne lokale behov.

Afslutningsvis sagde repræsentanten for DEH, at det var absolut realistisk at indføre europæiske tilgange til handicappolitikken i Belarus. Men for at dette skal lykkes skal deltagere i kampagnen for at oprette lokale dagsordener tænke sig frem til en lobbyordning rettet mod ministerniveau.

Den engelske artikel her

12.12.2018 | Inklusiv | Evgenia Burshtyn, EuroBelarus

Stoubcy underskrev en lokal handlingsplan for gennemførelsen af konventionen om handicappedes rettigheder

O

Det er bemærkelsesværdigt, at af de fem pilotbyer, Stoubcy, var den sidste til at deltage i Agenda 50-kampagnen, men den første til at afslutte forberedelsen af ​​den lokale dagsorden.

Ved den ceremoniele underskrivelse af dokumentet blev der arrangeret et rundbordsmøde i Stolbtsy med repræsentanter fra lokale myndigheder og NGOer, der sammen har arbejdedt på dagsordenen.

Alle har været deltagerne i Agenda 50-kampagnen med henblik på at gennemføre konventionen om handicappedes rettigheder på lokalt niveau og blev personligt lykønsket af Lene Petersen, repræsentant for NGOen ” Det Europæiske Hus” (Danmark).

– I har vist fuldstændig dedikation, og nu kommer vi til underskrivelsen af ​​dokumentet. For at ændringerne skal være store skal disse også pågå til statsniveau. Men følg jeres lokale ideer, da disse baseret på lokalbefolkningens behov, og ingen er mere opmærksomme på disse behov end jer. Vi er overbeviste om, at arbejdet på lokalt plan spiller en yderst vigtig rolle, “sagde Lene Petersen.

Lene Petersen. Foto fra Information Service EuroBelarus

Hun tilføjede også, at hun var imponeret over effektiviteten oghastigheden, hvormed deltagerne udarbejdede en lokal dagsorden, implementeredeet lokalt mini-projekt samt dets kvalitet.

Det antages, at den lokale dagsorden vil danne grundlag forlokalsamfundets arbejde.

Lederen af ​​Kontoret for Handicappedes Rettigheder ORPD, SergeiDrozdovsky, fortalte publikum om udkastet til lov om rettigheder og socialintegration af handicappede. Ifølge ham har lovforslaget stadig visse mangler,men indeholder samtidig en række nyskabelser.

“Det introducerer især begreberne diskrimination, universeldesign, integration og omhandler også problemerne med at integrere handicappedei samfundet for at forbedre deres livskvalitet. Det er trods alt umuligt atreducere alt kun til social støtte, siger Sergey Drozdovsky.

Ifølge ham vil denne integration blive bygget ikke-“vertikalt”, men “horisontalt”: repræsentanter for allesektorer samt handicappede, vil i fællesskab løse de faktiske problemer og vil være til stede i hvert lokalråd. Sandt nok, ifølge Sergey Drozdovsky, har v istadig ikke praksis med kollegial samspil mellem regeringens grene og mennesker, der beskæftiger sig med handicapspørgsmål.

Fra venstre mod hæjre: Zinaida Kotlashevskaya (BelOI), Alexander Klimash (BelTIZ), Zhanna Lysaya (Stoltsovsky District Executive Committee), Sergey Drozdovsky. Foto: Information Service EuroBelaurs

Vi ser, at praksis med at danne lokale dagsordener er i dag en af de mest effektive metoder. Vi vil gerne have dagsordenen, som allerede findes i de fem pilotbyer, som et eksempel for andreregioner. Det er vigtigt, at dette ikke forbliver et projekt, men bliver en permanent aktivitet. Samtidig skal disse dokumenter udvikles, præciseres – disse vil være “levende” dokumenter. Vi arbejder for denne aktivitet på niveau med lovgivningen, så den får støtte i hele landet, bemærker chefen for Kontoret for Handicappede Rettigheder.

Foto: Information Service Eurobelarus

Den lokale handlingsplan forgennemførelsen af konventionen om handicappedes rettigheder blev underskrevet af repræsentanter for Stubcy-distriktets organisationer af det belarussiske handicappede samfund og Society of the Visually Impaired, Stolbtsy District Executive Committee, Office for the Rights af handicappede, Stolbtsovsky Territorial Center for Social Services, og assisterende stedfortræder Elena Anisim Nikolay Novikov.

Svetlana Blashko, direktør for Det Stolbtsy Territoriale Center (social forvaltningen), talte om arbejdet med at skabe en lokal dagsorden.

“I starten var det meget svært at afgøre, hvordan vi ville gøre det,” indrømmede hun. – Vores opgave var at arbejde på dokumentet på en sådan måde, at det skitserer alle problemer og mål. Vi identificerede problemer, var i stand til at sortere dem, vælge de mest globale, og derefter arbejde med dem.

Svetlana Blashko, Foto: Information Service Eurobelarus

Hovedmålene med den lokale dagsorden i Stolbtsy er at forbedrehandicappedes livskvalitet, give information on lovens muligheder, løsehandicappedes problemer og inkludere dem i løsningen af disse problemer selv.

Zinaida Kotlashevskaya, formand for den hviderussiske sammenslutning af handicappedes sammensatte distriktsorganisation, talte om ‘Open Dialogue’ mini-projektet, som blev gennemført som led i Agenda50-kampagnen og primært bestod i at informere handicappede og deres familier om deres rettigheder . Inden for rammerne var der rundbordsmøder, informativemøder med distriktets befolkning, og brochurer blev trykt og spredt. Nu er projektet, som blev finansieret af EU, blevet gennemført med succes.

Foto: Information Service Eurobelarus

Diskussion af lovforslaget “Om rettighederne til handicappede og deres sociale integration “er afsluttet. Hvad er fordele og ulemper ved den nye
dokument? 
Det forventes, at den nye lov bliver en funktionel måde at gennemføre konventionen om rettigheder for Handicappede i Hviderusland (husk at vores landet underskrev dette internationale dokument i 2015 og
ratificerede den i 2016 og blev den sidste blandt europæiske lande).
Ifølge direktøren for Kontoret for Rettighederne i Handicappede, Sergei Drozdovsky”, viser det sig værre end vi troede” Ifølge ham, fra et juridisk synspunkt,  vil reguleringen være en kombination af love om sociale
beskyttelse og rehabilitering af handicappede samt ændringer i en række koder og love. Det ny lov er planlagt til at beskytte handicappedes rettigheder og deres sociale integration.


Kontoret for rettigheder for handicappede, sammen med andre organisationer, under diskussionen af ​​regningen
tilbød sine kommentarer til det.
Blandt de positive aspekter bemærker kontorets repræsentanter, at sådanne begreber som diskrimination, tilgængelighed og
universelt design, rimelig indkvartering, inklusion og nogle andre stillinger er optrådt i dokumentet. Dette
er en vigtig nyskabelse af regningen. Samtidig er statsrepræsentanterne stadig ikke enige om at erstatte udtrykket
“Handicappede” med de mere korrekte “mennesker med handicap”.
Ifølge konventionen skal hver stat sørge for koordinering af bestræbelserne på at gennemføre konventionen såvel som
overvågning og kontrol over dens gennemførelse. På nationalt plan er der en sådan plan (den kaldes den nationale handling
Plan for gennemførelse af konventionen om handicappedes rettigheder). Der er imidlertid spørgsmål
overvågning og kontrol i marken.

Den engelske artikel her

Ove Lund, bestyrelsmedlem i DEH

by anton 0 Comments

Jeg har gennem en del år været medlem af bestyrelsen for Det Europæiske Hus. Vi er nu i gang med at få skabt en bredere medlemsbasis. Jeg håber derfor, at du vil overveje at blive medlem. Når jeg – meget undtagelsesvis – sender en opfordring af denne type, skyldes det, at Det Europæiske Hus gør en meget konkret indsats i Hviderusland, Kirgisistan, Moldavien og en række andre lande for at bedre vilkårene for særligt dårligt stillede mennesker i de respektive lande. Og – tro mig – det er mennesker der lever under vilkår, som vi dårligt kan forestille os. 

Jeg har selv været i Kirgisistan to gange – hvis du har lyst og ork kan du læse lidt om mine indtryk i vedhæftede dagbogsnotater

Men væsentligst af alt, synes jeg at det er vigtigt at bidrage til forståelse mellem mennesker. Det er formodentlig vores eneste chance for at modarbejde det stigende vanvid der præger flere og flere lande og den internationale forståelse og samarbejde.

Julehilsen

by anton 0 Comments

Kære alle.

Nu er der allerede gået et år. Et travlt år for DEH med masser af aktiviteter  – lige fra at skabe muligheder for unge med handicap til at få jobtræning og jobs (i Kirgisistan, Ukraine, Rumænien) til at advokere og undervise social workers, social work studerende om inklusion og social entrepreneurship i praksis. DEH har også arbejdet med noget, vi kalder Workshops on Location som en blanding af workshop og studiebesøg fra mange af de lande, vi arbejde i. Desuden har DEH knoklet med transporter af udstyr til Kirgistan og Ukraine.

Næste år vil DEH gøre endnu mere for arbejdet med bæredygtighed og FNs Verdensmål. DEH mener nemlig, at bæredygtighed ikke bare handler om natur og klima, men også om social og kulturel bæredygtighed, dvs. at bryde den stigende ulighedsspiral. Vi mener, det er vigtigt at give alle børn, unge og deres forældre muligheder for at tage del i arbejdet med at skabe bæredygtigt liv. Derfor tager vi bl.a. fat på et projekt straks i det nye år at lave ”bæredygtigheds” lørdags-café i København – kombineret med weekend workshop på Bornholm – med udsatte grupper i Danmark. Formålet er at gøre bæredygtighed konkret både i forhold til miljøet og socialt og kulturelt. Følg med på DEHs Facebook og Twitter i den kommende tid, det bliver spændende – og der er altid plads til en til, der har lyst til at være med.

Alt dette har kun kunne lade sig gøre med hjælp og inspiration fra jer, og jeg vil gerne takke for jeres interesse og opbakning til DEHs arbejde i 2018.

Vi glæder os til samarbejdet i 2019.

GODT NYTÅR


Med venlig hilsen

Lise From
Formand for DEH
cid:image002.jpg@01D12891.0D2D0C00

THE EUROPEAN HOUSE                  

Uraniavej 5
1878 Frederiksberg C
Denmark

www.europeanhouse.org

 

Office: Enghavevej 80, 4 – 2450 Copenhagen SV – DK – tel: +45 6017 3363

Translate »