1994 - 2016+ ....SÅ LÆNGE HAR VI INDTIL VIDERE ARBEJDET I HVIDERULAND. I 1997 startede vort samarbejde med Belarus for alvor. Vi have siden 1994 haft besøg og selv besøgt landet ved flere lejligheder, og havde herigennem etableret kontakt med flere NGOer. Mange af disse er fortsat vore tætte samarbejdspartnere.

Vi har arbejdet med civilsamfundsudvikling bredt. Først med støtte til oprettelse af foreninger (NGO) i et land, som var midt i en ny udvikling, fra et sovjet styret og sovjet tænkende land uden traditioner og erfaring i civil samfundets rolle i et demokratisk samfund.

Mange års arbejde har udviklet NGO sektoren i landet. Det er dog fortsat et diktatorstyret land, som er totalt top down styret. Det betyder fortsat, at der skal arbejdet hårdt for at få civilsamfundet involveret.  

De sidste år har vi koncentreret vort arbejde med udvikling af sociale NGOer, der i samarbejde med lokale myndigheder kan være med til at gøre en forskel for socialt udsatte grupper.

Vi har sammen med vore partnere gennemført udvikling af NGOerne, understøttet udvikling af den sociale kapital i flere lokalområder, oprettet et kvindekrisecenter, arbejdet med patientrettigheder, udvikling af inklusion af handicapområdet for blot at nævne nogle af vore fælles aktiviteter.

 

Agenda for Belarus

Det EU støttede projekt ’Agenda for Belarus’ har indledt de første rundbord møder i Hviderusland i første halvår af 2016.

Arbejdet med at forberede de lokale dagsordener til at gennemføre handicap konventionen er begyndt.

Det første møde havde repræsentanter for lokale myndigheder og regionen, og blev afholdt med organisationer, der repræsenterer mennesker med handicap, og aktive beboere i Stolin og Bobruisk. Mødet markerede starten på det langsigtede arbejde med at forberede de lokale dagsordener for gennemførelse af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap. Møderne er organiseret inden for rammerne af den 50-kampagne. Ideen med disse møder er at diskutere, hvordan man starter på lokalt plan for gennemførelsen af konventionen om rettigheder for personer med handicap, som Belarus har underskrevet.

- Vi ønsker at løse de problemer, der er relateret til handicap og dette på baggrund af behovene i de enkelte bestemt område og målrettet folk, der bor i dette område. Vi ønsker at træde til side fra den etablerede praksis der er at myndigheder "fra oven" bestemmer, hvad der skal gøre. Vi kommunikerer med lokale organisationer og mennesker, så i det fremtidige arbejde vil starte fra denne person, - udtaler direktøren for kontoret om rettigheder for personer med handicap Enira Bronitskaja. - Og for tiden viser regionerne interesse i denne form for arbejde. 

Det er almindelig praksis for andre lande. For eksempel, at sådanne lokale dagsordener gennemfører internationale traktater; det gælder også i polske byer. Derfor er den polske organisation TUS involveret, og under besøget delte de polske eksperter fra TUS Foundation (Polen) villigt ud af deres erfaringer til repræsentanterne for regionerne. Hviderusland har planer om at bruge resultaterne af deres arbejde og algoritmer med justeringer for landet. Således har beboerne i Stolin og Bobruisk villigt indgået i dette initiativ og ønsker at etablere den lokale dagsorden og forsøge at gennemføre disse. Følg med her!

Følg udviklingen på her, vor Hviderussiske partner (Office of rights of persons with disabilities), som implementerer aktiviteterne i Hviderusland.

Du kan også få mere at vide hos Lene Petersen, DEH’s kontaktperson på projektet.

Mail: lene.petersen@post.tele.dk