Projektets overordnede mål var at fremme inkludering af mennesker med handicap i det kirgisiske samfund ved at give dem og deres organisationer mulighed for at gå ind for lige rettigheder. I dette projekt kommunikerede missionen om, at unge med handicap er værdifulde, dygtige individer, og at inklusionsinitiativer er umagen værd. Og det ved at etablere en replikerbar model for tjenester til integration af unge handicappede på arbejdsmarkedet og derved give dem muligheder for at leve et mere uafhængigt socialt og økonomisk liv, hvilket er umuligt, når de er institutionaliserede. Projektet har opnået et solidt skridt fremad ved i praksis at demonstrere, at mennesker med handicap kan og bør inkluderes og med de rigtige tjenester. Og projektet har vist betydningen af ​​samarbejde mellem ngo'er, uddannelsesinstitutioner og lokale / centrale administrationer med henblik på integration.

Et af de sidste værksteder, projektet fik gang i var en kombineret landsbybutik og café i Shaidan (et af de to pilot steder), hvor de unge kunne lære at bage, lave små retter og kaffe/te - og at servere og ekspedere.

De specifikke mål, der er angivet i ansøgningen er blevet opnået af projektet:

Specifikt mål 1: Organiser 2 (to) lokale aktionsgrupper (LAG) til at advokere for den sociale og økonomiske inklusion af unge med handicap; henholdsvis i Bisjkek (by) og Nooken (lokalt landbosamfund).

  • LAG i Bisjkek og Nooken er blevet etableret
  • Job Inklusion Faciliteterne er i gang siden september 2018

På grund af den skiftende kontekst, som er forårsaget af de lokale administrationer og formanden af vores partnerorganisation dødsfald, dette mål er realiseret i forbindelse med Specialskolen i landsbyen Shaidan (Nooken) og By Rehabiliteringscenteret i Bisjkek. I begge lokaliteter opererer JIF i fuld kapacitet. E.g. JIF værkstederne (Drivhuset) i Nooken har trænet 42 unge med handicap and produceret 6 tons tomater og 2 tons agurker pr. år, hvilket har åbnet op for skabelsen af nye muligheder.

Specifikt mål 2: Øget NGO kapacitet til at blive lokal aktionsgruppers formidlere (i konteksten af at advokere og etablere job træning og jobmuligheder til unge med handicap)

  • De 8 regionale workshops planlagt er blevet udført
  • 182 lokale aktionsformidlere fra alle regioner er blevet trænet og overvåget (to tredjedele har været socialrådgivere og studenter)
  • Den nationale konference (Forum) var afholdt i Bisjkek den 3-4. maj 2018 med mere end 450 deltagere
  • Et nationalt netværk og kontakt platform er blevet sat op i Fakultetet for Socialt Arbejde i Det Humanitære Universitet i Bisjkek, i samarbejde med ASWKR.
  • Det Nationale Netværkscenter er etableret som en student organisation netværk med alle universiteter i Kirgisistan og indenfor denne netværksstruktur advokere mere end 100 social aktivister for lige rettigheder, inklusion og bringe social dialog over hele landet. Blandt andet ved at producere små socialmedia videoer om specifikke sociale emner og tabuer. Aktivisterne og de lokale aktions formidlere har afholdt workshop møder som advokerer for inklusion af folk med handicap. Antallet af workshops er mere end de 40 nævnte som indikator for succes. Dette var ofte opnået sammen med NGO lokalt, hvilket er i overensstemmelse med projektets mål.

Kirgisisk Materiale

Informationsmateriale til og om Kirgisistan kan blive fundet på ACP-KP hjemmesiden

Siden er på engelsk

Se flere fotos fra Kirgisistan projektet