SOCIALBÆREDYGTIGHED PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

DERFOR BEGYNDTE VI

Det hele startede faktisk med indignation over hvordan Red Barnet handlede i Rumænien. Nogle af os der var med til at starte DEH havde været med til at udforme Red Barnets projekt i Rumænien i 1990 efter Ceaucesku’s henrettelse.

Frem til 1994 var vi også med til at gennemføre arbejdet på at forbedre forholdenepå de forfærdelige og umenneskelige institutioner for børn.

Med det daværende Storstrøms amt i spidsen for seks andre danske amter opnåede vi mange gode resultater, bla. med udflytning af 300 børn, der var gemt væk som ubrugelige og uhelbredeligt åndssvage. Men i 1994 var nogle af børnene blevet 18 år – og så mente RB at de faldt uden for deres “mandat” og derfor måtte de sendes på institutioner for voksne. Altså på ny institutionaliseres på steder, der var ligeså skrækkelige. Eller lade dem stå på gaden – med perspektiv kriminalitet eller prostitution. Det mente vi ikke kunne passe – og så måtte vi jo gøre noget. Og det belv til at etablere foreningen Det Europæiske Hus den 24. november 1994.

DERFOR HEDDER FORENINGEN DET EUROPÆISKE HUS

I 1994 var hele verden og ikke mindst Europa fuldstændigt forandret. Den sidste sovjetiske generalsekretær Mihail Gorbachov havde haft en stor finger med i spillet, der ikke endte i en stor krig. Tværtimod var optimismen for de nye samarbejdsmuligheder stor – og en kendt amerikansk historiker forudsagde endda historiens afslutning.

Midt i denne tid havde Gorbachov skrevet en bog, hvor han talte om det europæiske hus som et sted, hvor vi skulle leve sammen som gode naboer og hjælpe hinanden med respekt for hinandens forskelligheder. Vi syntes det var en god værdi at lægge som bund for det arbejde, vi syntes der var brug for ift. udsatte mennesker alle steder. Derfor valgte vi at kalde foreningen Det Europæiske Hus.    Navnet har altså intet at gøre med EU. Det skulle pege på samfundsind og godt naboskab for at sikre en god inklusion for alle mennesker: Retten til at tage del.

Nu er Gorbachov, begerebet det europæiske hus og åbningen af den tidligere østblok nærmest gået i glemmebogen. Derfor er navnet nok også lidt uforståeligt for mange. Men vi har ikke kunne finde på et nyt – selvom vi har prøvet mange gange. Vi er kun nået til i daglig tale at kalde det: DEH – europeanhouse.org.

Grundfilosofien er dog fortsat den samme: vi synes vi alle er forpligtede til at gøre noget for at skabe bedre muligheder for mennesker der er eller er ved at falde af i svinget. Og det sker ved at skabe gode naboskaber og stærk, lokal fortalervirksomhed for udsatte menneskers ret og muligheder til at leve og tage del i deres samfund.

DERFOR ER DEH FORTSAT IGANG

Når vi kigger os rundt i verden kunne det godt se ud som om der bliver mere og mere at gøre for frivillige foreninger – som bliver indignerede over den måde vi behandler udsatte mennesker. Og så længe foreningens medlemmer kan gøre en forskel, så længe vil foreningen være i levende. Derfor er der brug for nye kræfter, penge og lyst til at gå nye veje for at skabe bæredygtige og menneskelige muligheder for udsatte mennesker især.

Et af de sidste skud på DEHs arbejde er at skabe socialøkonomiske virksomheder for unge mennesker med handicap. Desuden har vi altid ment, at der skal arbejdes i lange, seje træk, hvis indsatsen skal være bæredygtig. Derfor har vi også været i Rumænien siden 1990, i Kirgisistan siden 2009 osv. Læs mere om DEHs arbejde under projekter.