Da DEH første gang besøgte Ukraine i maj 2014 resulterede det i en samarbejdsaftale med den landsdækkende organisation All-Ukranian CSO "Coalition for Persons with Disabilities" med det overordnede mål, at udvikle et inkluderende samfund gennem konstruktiv dialog med NGO'erme som igangsættere: demokrati, social retfærdighed og menneskerettigheder, implementering og overvågning af lokal, regional og national politik med udgangspunkt i samfundets mest udsatte grupper. Det er fosat det overordnede formål i samarbejdet med All-Ukranian CSO "Coalition for Persons with Disabilities"

Samarbejdet i dag går ud på at finde løsninger på de problemer, som især en af de mest sårbare grupper af mennesker i den nuværende voldelige konflikt møder i Ukraine: nemlig mennesker med udviklingshæmning eller sindslidelser på institutioner i østlige regioner, som er blevet evakueret mod vest - til meget usle forhold, selv sammenlignet med de gruelige konditioner på de store institutioner. Uden mad, ingen varme og sanitære forhold. Og uden at de har mulighed for at forstå hvad der sker i deres liv.

Mennesker med udviklingshæmning eller sindlidelser i Ukraine er blevet flyttet til meget mere usle forhold på grund af konflikten.

 

The Actual Project 2016-2018

INCLUSION OF EVACUATED PEOPLE WITH DISABILITIES

DEH arbejder sammen med sine partnere i Ukraine på at skaffe økonomisk støtte til at skabe bedre forhold for de e børn og unge med handicap, som er blevet evakueret fra de krigsramte områder i Ukraine. 

Projektet har til formål at understøtte fortalervirksomheden for mennesker med handicap I Ukraine – selv I den meget katastrofale situation de og landet befinder sig i. Projektet forsøger at bruge opbruddet og kaos konstruktivt til at skabe bedre muligheder for i første omgang udviklingshæmmede, der er evakuret fra de ”russiske” øst-regioner for at skabe 5 lokale strategiske eksempler på, at civilsamfundet (og her især også de stærke mødregrupper) kan være med til at iværksætte nye boformer og muligheder for deres handicappede børn i alle aldre. Projektet vil således i en lille skala affyre et indledende trin i at motivere civilsamfundet til at skabe inklusion og aktiv deltagelse i lokalsamfundet og være med til at styrke civilsamfundsorganisationerne ved at uddanne en række facilitatorer, der efterfølgende kan være med til at støtte mobiliseringen for at skabe bedre vilkår og inklusion for mennesker med handicap. Målet er at skabe mindst 1 positivt eksempel i hvert af de 5 pilotområder. Og dermed også omsætte udviklingstrekantens logik i praksis der kan bruges bredt i Ukraine.